Dr Wojciech Kania

Ornithological Station, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publications on: Buzzard Buteo buteo

1994. Ekspert report: Kania W. 1994. Zagrożenia ptaków porażeniami prądem i zderzeniami z przewodami napowietrznymi w świetle wyników obrączkowania. Opracowanie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. [The threats to birds from electrocution and collision with overhead wires in view of the ringing results] Expert report for Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Created 2012-04-01 | updated 2016-08-21
php by tworzymy.pl