Dr Wojciech Kania

Ornithological Station, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publications on: Organization of ringing

51. Kania W. 1983. System of training and examining candidates for ringers in Poland. The Ring. 117: 170-173 + supplement.

61. Busse P., Kania W. 1989. The error resistant bird name code for ringing purposes. The Ring. 138-139: 169-178.

62. Kania W. 1989. Brood desertion by great tits Parus major caught at the nest. Acta orn. 25: 77-105.

66. Kania W. 1992. Safety of catching adult European birds at the nest. Ringers' opinions. The Ring 14: 5-50.

70. Kania W. 1996. Safety of catching adult British birds at the nest. Ringers' Bulletin 9 (4): 24-27.

76. Kania W. 2001. Errors in experimental readings of white stork ring numbers by binoculars. EURING Newsletter. 3: 48 - 53.

88. Tryjanowski P., Kania W., Profus P., Jerzak L. 2008. III spotkanie bocianiarzy polskich, Muzeum Bociana Białego, Kłopot, 5?6.09.2008. Not. Orn. 49, 3: 202 ?205.

96. Busse P., Kania W., Ożarowska A., Stępniewska K. 2012. Obrączkowanie ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. 1-66.

97. Żołnierowicz K., Tobółka M., Kania W. 2012. Zjazd założycielski Grupy Badawczej Bociana Białego (Poznań, 27–28.01.2012 r.) [The founding meeting of the White Stork Research Group (Poznań, 27–28.01.2012)]. Polish with English summary. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5): 323–331.

98. Tobółka M., Bocheński M., Grabowski M., Jakubiec Z., Jerzak L., Kaługa I., Kania W.,Kronenberg J., Poniński P., Siekiera A., Siekiera J., Stępień M., Tryjanowski P., Zagalska-Neubauer M., Zawodniak J. J., Żołnierowicz K. M. 2013. [Research on the white stork Ciconia ciconia in Poland in 2012. The 2 nd Meeting of the White Stork Research Group (Kłopot 21–23 November 2012)]. Polish with English summary. Badania nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21–23.11.2012 r.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 69(5): 452–462.

100. Kania W. 2014. White stork Ciconia ciconia ringing in Poland. Influence of the ringing routine on the ringing results. Proposals for the future. 1st International White Stork Conference 4th-6th September 2014, Zielona Góra, Poland. Abstracts. Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra.

20160404. Conference presentation: Kania W. 2016. Obrączkowania bociana białego w Polsce w 2015; obrączkowanie naprzemienne. V Zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego, Huta, 4–6.03.2016.

Created 2012-04-01 | updated 2016-08-21
php by tworzymy.pl