Dr Wojciech Kania

Ornithological Station, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publications on: White Stork Ciconia ciconia

53. Kania W. 1985. Wyniki obrączkowania ptaków w Polsce. Wędrówki bocianów białych Ciconia ciconia [Results of bird ringing in Poland. Migration of white stork Ciconia ciconia]. Polish with English summary. Acta orn. 21. 1-41.

54. Kania W. 1985. Wędrówki bocianów. Przyroda Polska (9): 13-14.

60. Kania W. 1988. Investigations of white stork Ciconia ciconia hatching phenology based on bill measurements of nestlings. The Ring 134-135: 13-19.

71. Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Zielone Brygady 4 (82): 78-81.

71a. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Orlik (12): 2-6. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

71b. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Ptaki (13): 21-23. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

71c. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Przyroda Polska, 9/96: 25-26. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

72. Kania W. 1996. List do redakcji - polemika z felietonem "PAN, szmal i cierpienie". Brum (10): 68. [pdf since 4.04.2012]

73. Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów - jak jest naprawdę. Aura 10/96: 31.

76. Kania W. 2001. Errors in experimental readings of white stork ring numbers by binoculars. EURING Newsletter. 3: 48 - 53.

83. Schaub M., Kania W., Koeppen U. 2005. Variation of primary production during winter induces synchrony in survival rates in migratory white storks Ciconia ciconia. Journal of Animal Ecology. 74: 656-666.

85. Kania W. 2006. Movements of Polish White Storks Ciconia ciconia - an analysis of ringing results. In: Tryjanowski P., Sparks T.H. & Jerzak L. (eds.), The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006: 249–294.

87. Kania W. 2007. Obrączkowanie w badaniach długoterminowych zmian biologii ptaków. Perspektywy i pułapki - na przykładzie sikory bogatki i bociana białego. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny Zmienność - Adaptacja - Ewolucja, 12-16 wrze?nia 2007: 203

88. Tryjanowski P., Kania W., Profus P., Jerzak L. 2008. III spotkanie bocianiarzy polskich, Muzeum Bociana Białego, Kłopot, 5?6.09.2008. Not. Orn. 49, 3: 202 ?205.

90. Kania W. 2009. Relative re-encounter ratio - an alternative approach to infer bird distribution from the re-encounter distribution. EURING Analytical Meeting 2009, Estimation, modelling and conservation of vertebrate populations using marked individuals: 89.

94. Husek J., Adamik P., Albrecht T., Cepak J., Kania W., Mikolakova E.,Tkadlec E.,Stenseth, N. C. 2011. Dynamics of pulsed prey abundance shapes avian reproduction: study on the Common Vole (Microtus Arvalis) and its predator, the White Stork (Ciconia Ciconia). W: Fusani, L., Coppack, T., Strazds, M. (eds). 8th Conference of the European Ornithologists? Union 27?30 August 2011, Riga. Programme and Abstracts: 161.

96. Busse P., Kania W., Ożarowska A., Stępniewska K. 2012. Obrączkowanie ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. 1-66.

97. Żołnierowicz K., Tobółka M., Kania W. 2012. Zjazd założycielski Grupy Badawczej Bociana Białego (Poznań, 27–28.01.2012 r.) [The founding meeting of the White Stork Research Group (Poznań, 27–28.01.2012)]. Polish with English summary. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5): 323–331.

94a. [?] Hušek J., Adamík P., Albrecht T., Cepák, J., Kania, W., Mikolášková E., Tkadlec E., Stenseth N. C. 2013. Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity. Popul Ecol (2013) 55 (2): 363–375.

98. Tobółka M., Bocheński M., Grabowski M., Jakubiec Z., Jerzak L., Kaługa I., Kania W.,Kronenberg J., Poniński P., Siekiera A., Siekiera J., Stępień M., Tryjanowski P., Zagalska-Neubauer M., Zawodniak J. J., Żołnierowicz K. M. 2013. [Research on the white stork Ciconia ciconia in Poland in 2012. The 2 nd Meeting of the White Stork Research Group (Kłopot 21–23 November 2012)]. Polish with English summary. Badania nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21–23.11.2012 r.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 69(5): 452–462.

100. Kania W. 2014. White stork Ciconia ciconia ringing in Poland. Influence of the ringing routine on the ringing results. Proposals for the future. 1st International White Stork Conference 4th-6th September 2014, Zielona Góra, Poland. Abstracts. Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra.

1994. Ekspert report: Kania W. 1994. Zagrożenia ptaków porażeniami prądem i zderzeniami z przewodami napowietrznymi w świetle wyników obrączkowania. Opracowanie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. [The threats to birds from electrocution and collision with overhead wires in view of the ringing results] Expert report for Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

20160404. Conference presentation: Kania W. 2016. Obrączkowania bociana białego w Polsce w 2015; obrączkowanie naprzemienne. V Zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego, Huta, 4–6.03.2016.

Created 2012-04-01 | updated 2016-08-21
php by tworzymy.pl