Dr Wojciech Kania

Ornithological Station, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publications on: Two-barred Crossbill Loxia leucoptera

30. Kania W. 1973. Obserwacja krzyżodzioba dwupręgowego (Loxia leucoptera) na Wybrzeżu w roku 1972. Not. Orn. 14. 1-2: 44.

Created 2012-04-01 | updated 2016-08-21
php by tworzymy.pl