Dr Wojciech Kania

Ornithological Station, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publications on: Rock Thrush Monticola saxatilis

2. Kania W., Rafiński J. 1964. Monticola saxatilis (L.) - nagórnik. Materiały do awifauny Polski. II. Acta orn. 8, 7: 298

Created 2012-04-01 | updated 2016-08-21
php by tworzymy.pl