Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publikacje z zakresu: Inne tematy (ważniejsze publikacje)

13. Kania W. 1968. Ptaki południowo-wschodniej części Puszczy Niepołomickiej. Acta orn. 11, 4: 61-86.

45. Busse P., Kania W. 1980. Field methods in bird migration studies and ways of publishing the results. Acta orn. 17, 2: 25-36.

52. Kania W. 1983. Dzienne badania nocowania ptaków w skrzynkach lęgowych. Not. Orn. 24, 1-2: 69-72.

93. Lambrechts M. M., Adriaensen F., Ardia D. R., Artemyev A. V., Atiénzar F., Bańbura J., Barba E., Bouvier J.-C., Camprodon J., Cooper C. B., Dawson R. D., Eens M., Eeva T., Faivre B., Garamszegi L. Z., Goodenough A. E., Gosler A. G., Grégoire A., Griffith S. C., Gustafsson L., Johnson L. S., Kania W., Keišs O., Llambias P. E., Mainwaring M. C., Mänd R., Massa B., Mazgajski T. D., Mrller A. P., Moreno J., Naef-Daenzer B., Nilsson J.- C., Norte A. C., Orell M., Otter K. A., Park Ch. R., Perrins Ch. M., Pinowski J., Porkert J., Potti J., Remes V., Richner H., Rytkönen S., Shiao M.-T., Silverin B., Slagsvold T., Smith H. G., Sorace A., Stenning M. J., Stewart I., Thompson Ch. F., Török J., Tryjanowski P., van Noordwijk A. J., Winkler D. W., Ziane N. 2010. The design of artificial nestboxes for the study of secondary hole-nesting birds: a review of methodological inconsistencies and potential biases. Acta Ornithol. 45: 1-26.

96. Busse P., Kania W., Ożarowska A., Stępniewska K. 2012. Obrączkowanie ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. 1-66.

97. Żołnierowicz K., Tobółka M., Kania W. 2012. Zjazd założycielski Grupy Badawczej Bociana Białego (Poznań, 27–28.01.2012 r.). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5): 323–331.

94a. [?] Hušek J., Adamík P., Albrecht T., Cepák, J., Kania, W., Mikolášková E., Tkadlec E., Stenseth N. C. 2013. Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity. Popul Ecol. 55 (2): 363–375.

99. Moeller A. P., Adriaensen F., Artemyev A., Bańbura J., Barba E., Biard C., Blondel J., Bouslama Z., Bouvier J. C., Camprodon J., Cecere F., Chaine A., Charmantier A., Charter M., Cichoń M., Cusimano C., Czeszczewik D., Doligez B., Doutrelant C., Dubiec A., Eens M., Eeva T., Faivre B., Ferns P. N., Forsman J., García-del-Rey E., Goldshtein A., Goodenough A. E., Gosler A. G., Góźdź I., Grégoire A., Gustafsson L., Hartley I. R., Heeb P., Hinsley S. A., Isenmann P., Jacob S., Järvinen A., Juškaitis R., Kania W., Korpimäki E., Krams I., Laaksonen T., Leclercq B., Lehikoinen E., Loukola O., Lundberg A., Mainwaring M. C., Mänd R., Massa B., Mazgajski T. D., Merino S., Mitrus C., Mönkkönen M., Morales-Fernaz J., Moreno J., Morin X., Nager R. G., Nilsson J. Â., Nilsson S. G. Norte A. C., Orell M., Perret Ph., Perrins Ch. M., Pimentel C. S., Pinxten R., Priedniece I., Quidoz M. C., Remeš V., Richner H., Robles H., Russell A., Rytkönen S., Senar J. C., Seppänen J. T., Pascoal da Silva L., Slagsvold T., Solonen T., Sorace A., Stenning M. J., Török J., Tryjanowski P., Van Noordwijk A. J., von Numers M., Walankiewicz W., Lambrechts M. M. 2014. Clutch-size variation in Western Palaearctic secondary hole-nesting passerine birds in relation to nest box design. Methods in Ecology and Evolution. 5. 353–362.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl