Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

CV

Wykształcenie

1976. Doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim: Jesienna wędrówka zięby przez polskie wybrzeże Bałtyku (publikacja nr 47).
1961 – 1966. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, magisterium: Ptaki południowo-wschodniej części Puszczy Niepołomickiej (publikacja nr 13).


Praca zawodowa

od 01.04.1970. Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, od 06.2008 wolontariusz-emeryt.
1970 – 1994. Organizowanie obrączkowania ptaków w Polsce.
1970 – 1974. Kierowanie działaniem polskiej centrali obrączkowania ptaków.
1966 - 1973. Współorganizowanie Akcji Bałtyckiej

1.07.1966 - 30.03.1970. Stacja Badawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Siemionkach nad Gopłem.


Działalność wydawnicza

1978 - 1990. Pełnienie funkcji zastępcy redaktora naczelnego Acta onithologica.
1970 - 1991. Redagowanie i autorstwo większości tekstów biuletynu dla obrączkarzy.


Staże i ekspedycje zagraniczne

2002 i 2011. Jordania i Egipt, Badania wędrówki wróblowców w ramach prac SE European Bird Migration Network.
1989, 1991 i 2005. Rosja. Ekspedycje w tundrę Półwyspu Tajmyr. Instytutut Ewolucyjnej Morfologii i Ekologii Kręgowców AN ZSRR oraz Institut Dziedzictwa Kulturowego, Moskwa, Rosja; Alterra, Wageningen, Holandia.
1978. Szwecja. Staż terenowy. Stacja Ornitologiczna Ottenby,
1975. Finlandia. Staż terenowy. Uniwersytet w Helsinkach.


Ważniejsza aktywność terenowa w kraju

1977 - 1988. Badania biologii rozrodu i zimowania dziuplaków w skrzynkach lęgowych, gł. na Mierzei Wiślanej i Pojezierzu Iławskim (1979 - 1984 - 1000 skrzynek).
1967 - 1968. Udział w badaniach biologii rozrodu szpaków w skrzynkach lęgowych (1000) rozwieszonych głównie dookoła Gopła.
1962 - 1992. Udział w badaniach wędrówki siewkowych prowadzonych przez Akcję Bałtycką i Stację Ornitologiczną PAN w ujściu Wisły.
1961 - 1986. Udział w badaniach wędrówek ptaków w ramach Akcji Bałtyckiej.
Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl