Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Główne zainteresowania
Poniżej linki do odpowiednich publikacji
Ważniejsze zagadnienia, którymi się ostatnio zajmuję, niektórymi, jak dotąd, bez poważniejszych rezultatów publikacyjnych
Poniżej linki do odpowiednich publikacji


Badane gatunki ptaków z linkami do odpowiednich publikacji

Zięba
Fringilla coelebs

Szpak
Sturnus vulgaris

Bogatka
Parus major

Bocian biały
Ciconia ciconia

Biegus zmienny
Calidris alpina

Biegus malutki
Calidris minuta

wszystkie gatunki
Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl