Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Linki do publikacji dotyczących poszczególnych gatunków, bez wzmiankowanych krótko, głównie w spisach faunistycznych
(w kolejności alfabetycznej nazw łacińskich)
Jastrząb Accipiter gentilis
Krogulec Accipiter nisus
Bernikla obrożna Branta bernicla
Myszołów Buteo buteo
Poświerka szponiasta Calcarius lapponicus
Biegus morski Calidris maritima
Biegus malutki Calidris minuta
Biegus zmienny Calidris alpina
Biegus mały Calidris temminckii
Czeczotka Carduelis flammea
Rzepołuch Carduelis flavirostris
Bocian biały Ciconia ciconia
Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
Łabędź niemy Cygnus olor
Trznadel czubaty Emberiza rustica
Trznadelek Emberiza pusilla
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
Kobczyk Falco vespers
Zięba Fringilla coelebs
Krzyżodziób modrzewiowy Loxia leucoptera
Nagórnik Monticola saxatilis
Wąsatka Panurus biarmicus
Rybołów Rybołów
Modraszka Parus caerulus
Bogatka Parus major
Świstunka złotawa Phylloscopus proregulus
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Dzięcioł zielony Picus viridis
Perkoz rogaty Podiceps auritus
Mysikrólik Regulus regulus
Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla
Kląskawka Saxicola torquata
Szpak Sturnus vulgaris
Drozd rdzawy Turdus naumani eunomus
Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl