Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publikacje z zakresu: Mysikrólik Regulus regulus

50. Kania W. 1983. Preliminary remarks on the migration of North European Goldcrests Regulus regulus. Ornis Fennica. Suppl. 3: 29-30.

57. Kania W. 1986. Winter quarters of Goldcrests (Regulus regulus) migrating through Polish coast of the Baltic Sea. XIX Congressus Internationalis ornithologicus. Abstracts.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl