Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publikacje z zakresu: Drozd rdzawy Turdus naumani eunomus

7. Machalska J., Kania W., Hołyński R. 1967. Nowe stwierdzenia drozda rdzawoskrzydłego, Turdus (naumanni) eunomus Temm., w Polsce na tle dotychczasowych danych o zalatywaniu T. naumanni (sensu lato) do Europy. Not. Orn. 8, 2-3: 25-32.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl