Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publikacje z zakresu: Świstunka złotawa Phylloscopus proregulus

43. Kania W. 1979. Wiosenne stwierdzenie świstunki złotawej (Phylloscopus proregulus) na Mierzei Wiślanej. Not. Orn. 20. 1-4: 63-64.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl