Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

Publikacje z zakresu: Bernikla obrożna Branta bernicla

4. Kania W. 1965. Branta bernicla (L.) - bernikla obrożna. Materiały do awifauny Polski. III. Acta orn. 9, 3: 124

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl