Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

pokaż: Ważniejsze
pokaż: Notatki i krótkie prace opisowe
pokaż: Polemiki, recenzje
pokaż: Opublikowane abstrakty prezentacji konferencyjnych
pokaż: Prezentacje (tylko niektóre)
pokaż: Ekspertyzy
pokaż: Streszczenia prac cudzych lub własnych (niekiedy uzupełnione dodatkowymi informacjami), obcojęzyczne tłumaczenia prac opublikowanych po polsku lub angielsku
pokaż: Sprawozdania
pokaż: Wspomnienia
pokaż: Popularno-naukowe
pokaż: wszystkie

Publikacje z zakresu: Polemiki, recenzje

34. Gromadzki M., Hołyński R. Kania W., Nitecki C. 1974. Recenzja. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Częś IV. Ptaki - Aves. Opracowanie zbiorowe pod red. Bronisława Ferensa. PWN, Warszawa-Kraków, 1967-1971. Przeglšd Zoologiczny. 18, 2: 263-369.

38. Gromadzki M., Kania W. 1975. W sprawie systemów zapisu wieku u ptaków. Not. Orn. 16, 1-4: 22 -28.

71. Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Zielone Brygady 4 (82): 78-81.

71a. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Orlik (12): 2-6. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

71b. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Ptaki (13): 21-23. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

71c. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Przyroda Polska, 9/96: 25-26. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

72. Kania W. 1996. List do redakcji - polemika z felietonem "PAN, szmal i cierpienie". Brum (10): 68. [pdf od 4.04.2012]

73. Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów - jak jest naprawdę. Aura 10/96: 31.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl