Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

pokaż: Ważniejsze
pokaż: Notatki i krótkie prace opisowe
pokaż: Polemiki, recenzje
pokaż: Opublikowane abstrakty prezentacji konferencyjnych
pokaż: Prezentacje (tylko niektóre)
pokaż: Ekspertyzy
pokaż: Streszczenia prac cudzych lub własnych (niekiedy uzupełnione dodatkowymi informacjami), obcojęzyczne tłumaczenia prac opublikowanych po polsku lub angielsku
pokaż: Sprawozdania
pokaż: Wspomnienia
pokaż: Popularno-naukowe
pokaż: wszystkie

Publikacje z zakresu: Sprawozdania

6. Busse P., Kania W. 1966. Operation Baltic 1966. The Ring. 49: 258-259.

6a. [?] Busse P., Kania W. 1967. Sprawozdanie z Akcji Bałtyckiej 1966. Not. Orn. 8, 1: 15-17.

10. Busse P., Kania W. 1967. Sprawozdanie z Akcji Bałtyckiej 1967. Not. Orn. 8, 4: 78-80.

10a. [?] Busse P., Kania W. 1968. Operation Baltic 1967. The Ring. 54: 86-87.

12. Busse P., Kania W. 1968. Sprawozdanie z prac ornitologicznych Stacji Badawczej UMK w Siemionkach. Lata 1966-67. Not. Orn. 9, 1-2: 44-45.

14. Busse P., Kania W. 1969. Sprawozdanie z Akcji Bałtyckiej 1968. Sekcja polska. Not. Orn. 10, 1: 17-19.

14a. [?] Busse P., Kania W. 1969. Operation Baltic 1968. Polish Section. The Ring. 59: 211-212.

17. Busse P., Kania W. 1969. Sprawozdanie z dziesištego roku prac Akcji Bałtyckiej, 1969. Sekcja polska. Not. Orn. 10, 4: 78-81.

19. Kania W. 1970. Pracownia ornitologiczna Stacji Badawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Siemionkach. Przeglšd Zoologiczny. 14, 3: 318-322.

24. Busse P., Kania W. 1970. Akcja Bałtycka 1970. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 11, 1-4: 52-57.

17a. [?] Busse P., Kania W. 1971. Operation Baltic 1969. Polish Section. The Ring. 67: 128-130.

24a. [?] Busse P., Kania W. 1971. Operation Baltic 1970. Polish Section. The Ring. 68-69: 163-164.

27. Busse P., Kania W. 1972. Uwagi na temat konferencji poświęconej koordynacji i rozwojowi ornitologii amatorskiej w Europie, odbytej w grudniu 1971 w Tring. Not. Orn. 13, 1-2: 25-31.

28. Busse P., Kania W. 1972. Akcja Bałtycka 1971. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 13, 1-2: 32-37.

28a. [?] Busse P., Kania W. 1973. Operation Baltic 1971. Polish Section. The Ring. 74: 1.

31. Busse P., Kania W. 1973. Akcja Bałtycka 1972. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 14, 3-4: 79-86.

31a. [?] Busse P., Kania W. 1973. Operation Baltic 1972. Polish Section. The Ring. 76: 60-61.

33. Busse P., Kania W., Petryna A. 1974. Akcja Bałtycka 1973. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 15, 1-2: 53-58.

33a. [?] Busse P., Kania W., Petryna A. 1974. Operation Baltic 1973. Polish Section. The Ring. 78: 109-110.

41. Kania W. 1976. "Operation Baltic" - sen toiminta ja tavoitteet. Lintumies. 11: 73-80.

44. Kania W. 1979. Stacja ornitologiczna Ottenby. Not. Orn. 20. 1-4: 80-86.

46. Gromadzka J., Gromadzki M., Kania W. 1981. III Konferencja na Temat Badań i Ochrony Ptaków Wędrownych w Basenie Bałtyku (The Third Conference on the Study and Conservation of Migratory Birds of the Baltic Basin). Not. Orn. 22, 1-2: 84-86.

69. Kania W. 1995. Safety of catching adult waders at the nest - data still wanted! WSG Bull. 76: 21.

84. Bom R., Ebbinge, B. Kania W., Klaassen R. 2006. 30. Cape Wostochny, Piasina Delta, Taimyr, Russia (74°08'N, 86°45'E). W: Soloviev M., Tomkovich, P. (eds). Arctic Birds. Newsletter of the Intrernational Breeding Conditions Survey. 8: 15-16.

88. Tryjanowski P., Kania W., Profus P., Jerzak L. 2008. III spotkanie bocianiarzy polskich, Muzeum Bociana Białego, Kłopot, 5–6.09.2008. Not. Orn. 49, 3: 202–205.

97. Żołnierowicz K., Tobółka M., Kania W. 2012. Zjazd założycielski Grupy Badawczej Bociana Białego (Poznań, 27–28.01.2012 r.). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5): 323–331.

98. Tobółka M., Bocheński M., Grabowski M., Jakubiec Z., Jerzak L., Kaługa I., Kania W.,Kronenberg J., Poniński P., Siekiera A., Siekiera J., Stępień M., Tryjanowski P., Zagalska-Neubauer M., Zawodniak J. J., Żołnierowicz K. M. 2013. Badania nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21–23.11.2012 r.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 69(5): 452–462.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl