Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

pokaż: Ważniejsze
pokaż: Notatki i krótkie prace opisowe
pokaż: Polemiki, recenzje
pokaż: Opublikowane abstrakty prezentacji konferencyjnych
pokaż: Prezentacje (tylko niektóre)
pokaż: Ekspertyzy
pokaż: Streszczenia prac cudzych lub własnych (niekiedy uzupełnione dodatkowymi informacjami), obcojęzyczne tłumaczenia prac opublikowanych po polsku lub angielsku
pokaż: Sprawozdania
pokaż: Wspomnienia
pokaż: Popularno-naukowe
pokaż: wszystkie

Publikacje z zakresu: Streszczenia prac cudzych lub własnych (niekiedy uzupełnione dodatkowymi informacjami), obcojęzyczne tłumaczenia prac opublikowanych po polsku lub angielsku

67. Kania W. 1994. Safety of catching adult waders at the nest - a request for data for the wader field methods manual. WSG Bull. 72: 20-21.

67a. [?] Kania W. 1995. Sikkerheden ved at fange voksne vadefugle pa reden - indkaldelse af data til feltarbejdsvejledningen for vadefugle. MTR Interne meddelelser til Zoologisk Museums ringmaerkere. 96: 34-37. Tłumaczenie artykułu "Safety of catching adult waders at the nest - a request for data for the wader field methods manual" z WSG Bull. 72: 20-21.

70. Kania W. 1996. Safety of catching adult British birds at the nest. Ringers' Bulletin 9 (4): 24-27.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl