Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

pokaż: Ważniejsze
pokaż: Notatki i krótkie prace opisowe
pokaż: Polemiki, recenzje
pokaż: Opublikowane abstrakty prezentacji konferencyjnych
pokaż: Prezentacje (tylko niektóre)
pokaż: Ekspertyzy
pokaż: Streszczenia prac cudzych lub własnych (niekiedy uzupełnione dodatkowymi informacjami), obcojęzyczne tłumaczenia prac opublikowanych po polsku lub angielsku
pokaż: Sprawozdania
pokaż: Wspomnienia
pokaż: Popularno-naukowe
pokaż: wszystkie

Publikacje z zakresu: Popularno-naukowe

26. Kania W. 1972. Skąd pochodzš strzelane w Polsce gęsi? Łowiec Polski 1416: 10-11.

32. Gromadzki M., Kania W., Pinowski J. 1973. Obrączka wszystko Ci powie. Przyroda Polska. 10: 16-17.

37. Kania W. 1974. Obrączkowanie różnych gatunków ptaków. Hodowca Gołębi Pocztowych. 48. 12: 16-17.

40. Kania W. 1976. W locie. Czas. 2, 39: 14.

48. Kania W. 1982. Jesienne wędrówki ptaków. Przyroda Polska. 11: 22-23.

54. Kania W. 1985. Wędrówki bocianów. Przyroda Polska (9): 13-14.

82. Kania W. 2005. Czy ziemskie pole magnetyczne ułatwia zwierzętom orientację w terenie? Świat Nauki 156: 88.

96. Busse P., Kania W., Ożarowska A., Stępniewska K. 2012. Obrączkowanie ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. 1-66.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl