Dr Wojciech Kania

Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Gdańsk - Górki Wschodnie, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Poland


e-mail wkania@stornit.gda.pl (wkania@miiz.waw.pl); tel. +48 58 3080 759; fax +48 58 3080 982
po polsku

in English

pokaż: Ważniejsze
pokaż: Notatki i krótkie prace opisowe
pokaż: Polemiki, recenzje
pokaż: Opublikowane abstrakty prezentacji konferencyjnych
pokaż: Prezentacje (tylko niektóre)
pokaż: Ekspertyzy
pokaż: Streszczenia prac cudzych lub własnych (niekiedy uzupełnione dodatkowymi informacjami), obcojęzyczne tłumaczenia prac opublikowanych po polsku lub angielsku
pokaż: Sprawozdania
pokaż: Wspomnienia
pokaż: Popularno-naukowe

Wszystkie publikacje

1. Kania W. 1964. Ficedula albicollis (Temm.) - muchołówka białoszyja. Materiały do awifauny Polski. II. Acta orn. 8, 7: 298

2. Kania W., Rafiński J. 1964. Monticola saxatilis (L.) - nagórnik. Materiały do awifauny Polski. II. Acta orn. 8, 7: 298

3. Kania W. 1965. STRESZCZENIA: Dolnik V. R., Blumental T. I., 1964. Bioenergetika migracij ptic (Bioenergetyka wędrówek ptaków) Uspiechi sovremiennoj Biologii, 58, 2 (5): 280-301. Not. Orn. 6, 2: 35-41.

4. Kania W. 1965. Branta bernicla (L.) - bernikla obrożna. Materiały do awifauny Polski. III. Acta orn. 9, 3: 124

5. Kania W. 1965. Cygnus columbianus bewickii Ord. - łabędź mały. Materiały do awifauny Polski. III. Acta orn. 9, 3: 125.

6. Busse P., Kania W. 1966. Operation Baltic 1966. The Ring. 49: 258-259.

6a. [?] Busse P., Kania W. 1967. Sprawozdanie z Akcji Bałtyckiej 1966. Not. Orn. 8, 1: 15-17.

7. Machalska J., Kania W., Hołyński R. 1967. Nowe stwierdzenia drozda rdzawoskrzydłego, Turdus (naumanni) eunomus Temm., w Polsce na tle dotychczasowych danych o zalatywaniu T. naumanni (sensu lato) do Europy. Not. Orn. 8, 2-3: 25-32.

8. Kania W. 1967. Żerowanie dzięciołów z rodzaju Picus L. na murach budynków. Not. Orn. 8, 2-3: 62.

9. Kania W. 1967. Deformacje i nieprawidłowości w budowie i ubarwieniu ptaków chwytanych na Akcji Bałtyckiej. Not. Orn. 8, 4: 65-71.

10. Busse P., Kania W. 1967. Sprawozdanie z Akcji Bałtyckiej 1967. Not. Orn. 8, 4: 78-80.

11. Kania W. 1967. Przypadki silnego albinizmu u ptaków. Not. Orn. 8, 4: 83-84.

10a. [?] Busse P., Kania W. 1968. Operation Baltic 1967. The Ring. 54: 86-87.

12. Busse P., Kania W. 1968. Sprawozdanie z prac ornitologicznych Stacji Badawczej UMK w Siemionkach. Lata 1966-67. Not. Orn. 9, 1-2: 44-45.

13. Kania W. 1968. Ptaki południowo-wschodniej części Puszczy Niepołomickiej. Acta orn. 11, 4: 61-86.

14. Busse P., Kania W. 1969. Sprawozdanie z Akcji Bałtyckiej 1968. Sekcja polska. Not. Orn. 10, 1: 17-19.

14a. [?] Busse P., Kania W. 1969. Operation Baltic 1968. Polish Section. The Ring. 59: 211-212.

15. Kania W., Wasilewski J. 1969. Obserwacja czeczotki, Carduelis flammea, w okresie lęgowym w Polskich Tatrach. Not. Orn. 10. 4: 75-76.

16. Kania W., Wasilewski J. 1969. Kląskawka, Saxicola torquata, pod Małym Giewontem w Tatrach. Not. Orn. 10. 4: 76.

17. Busse P., Kania W. 1969. Sprawozdanie z dziesištego roku prac Akcji Bałtyckiej, 1969. Sekcja polska. Not. Orn. 10, 4: 78-81.

18. Busse P., Kania W. 1970. Akcja Bałtycka 1961-1967. Metody pracy. Acta orn. 12, 7: 231-267.

19. Kania W. 1970. Pracownia ornitologiczna Stacji Badawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Siemionkach. Przeglšd Zoologiczny. 14, 3: 318-322.

20. Kania W. 1970. Schwytanie trznadelka (Emberiza pusilla) i trznadla czubatego (Emberiza rustica) na Mierzei Wiślanej. Not. Orn. 11. 1-4: 36-37.

21. Kania W. 1970. Mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla). Not. Orn. 11. 1-4: 41.

22. Kania W., Przybysz J. 1970. Perkoz rogaty (Podiceps auritus). Not. Orn. 11. 1-4: 41-42.

23. Kania W. 1970. Rzepołuch (Carduelis flavirostris). Not. Orn. 11. 1-4: 46.

24. Busse P., Kania W. 1970. Akcja Bałtycka 1970. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 11, 1-4: 52-57.

17a. [?] Busse P., Kania W. 1971. Operation Baltic 1969. Polish Section. The Ring. 67: 128-130.

24a. [?] Busse P., Kania W. 1971. Operation Baltic 1970. Polish Section. The Ring. 68-69: 163-164.

25. Kania W. 1971. Obserwacja poświerki szponiastej (Calcatius lapponicus). Not. Orn. 12. 3-4: 78.

26. Kania W. 1972. Skąd pochodzš strzelane w Polsce gęsi? Łowiec Polski 1416: 10-11.

27. Busse P., Kania W. 1972. Uwagi na temat konferencji poświęconej koordynacji i rozwojowi ornitologii amatorskiej w Europie, odbytej w grudniu 1971 w Tring. Not. Orn. 13, 1-2: 25-31.

28. Busse P., Kania W. 1972. Akcja Bałtycka 1971. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 13, 1-2: 32-37.

28a. [?] Busse P., Kania W. 1973. Operation Baltic 1971. Polish Section. The Ring. 74: 1.

29. Bednorz J., Kania W. 1973. Obserwacje kobczyków (Falco vespertinus) na Wybrzeżu w roku 1972. Not. Orn. 14. 1-2: 43.

30. Kania W. 1973. Obserwacja krzyżodzioba dwupręgowego (Loxia leucoptera) na Wybrzeżu w roku 1972. Not. Orn. 14. 1-2: 44.

31. Busse P., Kania W. 1973. Akcja Bałtycka 1972. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 14, 3-4: 79-86.

31a. [?] Busse P., Kania W. 1973. Operation Baltic 1972. Polish Section. The Ring. 76: 60-61.

32. Gromadzki M., Kania W., Pinowski J. 1973. Obrączka wszystko Ci powie. Przyroda Polska. 10: 16-17.

33. Busse P., Kania W., Petryna A. 1974. Akcja Bałtycka 1973. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. Orn. 15, 1-2: 53-58.

33a. [?] Busse P., Kania W., Petryna A. 1974. Operation Baltic 1973. Polish Section. The Ring. 78: 109-110.

34. Gromadzki M., Hołyński R. Kania W., Nitecki C. 1974. Recenzja. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Częś IV. Ptaki - Aves. Opracowanie zbiorowe pod red. Bronisława Ferensa. PWN, Warszawa-Kraków, 1967-1971. Przeglšd Zoologiczny. 18, 2: 263-369.

35. Kania W. 1974. Obserwacja biegusa morskiego (Calidris maritima) koło Gdańska. Not. Orn. 15, 3-4: 130.

36. Kania W. 1974. Gnieżdżenie się wąsatki (Panurus biramicus) koło Gdańska. Not. Orn. 15, 3-4: 130-131.

37. Kania W. 1974. Obrączkowanie różnych gatunków ptaków. Hodowca Gołębi Pocztowych. 48. 12: 16-17.

38. Gromadzki M., Kania W. 1975. W sprawie systemów zapisu wieku u ptaków. Not. Orn. 16, 1-4: 22 -28.

39. Gromadzki M., Kania W. 1976. Bird-ringing results in Poland. Migration of the Starlings, Sturnus vulgaris L. Acta orn. 15, 5: 279-321.

40. Kania W. 1976. W locie. Czas. 2, 39: 14.

41. Kania W. 1976. "Operation Baltic" - sen toiminta ja tavoitteet. Lintumies. 11: 73-80.

42. Busse P., Kania W. 1977. Metoda ilościowej oceny rozmieszczenia obrączkowanych ptaków na podstawie rozkładu wiadomości powrotnych. Not. Orn. 18: 79-93.

43. Kania W. 1979. Wiosenne stwierdzenie świstunki złotawej (Phylloscopus proregulus) na Mierzei Wiślanej. Not. Orn. 20. 1-4: 63-64.

44. Kania W. 1979. Stacja ornitologiczna Ottenby. Not. Orn. 20. 1-4: 80-86.

45. Busse P., Kania W. 1980. Field methods in bird migration studies and ways of publishing the results. Acta orn. 17, 2: 25-36.

46. Gromadzka J., Gromadzki M., Kania W. 1981. III Konferencja na Temat Badań i Ochrony Ptaków Wędrownych w Basenie Bałtyku (The Third Conference on the Study and Conservation of Migratory Birds of the Baltic Basin). Not. Orn. 22, 1-2: 84-86.

47. Kania W. 1981. The autumn migration of the chaffinch Fringilla coelebs over the Baltic coast in Poland. Acta orn. 18, 7: 375-418.

48. Kania W. 1982. Jesienne wędrówki ptaków. Przyroda Polska. 11: 22-23.

49a. [?] Kania W. 1982. Probability method of ageing of the passerine nestlings and its usage in breeding phenology investigations. The Ring. 110: 1-7. Extensive summary of the paper published in 1983 in Not. Orn. 24, 1-2: 46-68.

49. Kania W. 1983. Probabilistyczna metoda określania wieku piskląt ptaków wróblowatych i jej zastosowanie w badaniach fenologii rozrodu szpaka (Sturnus vulgaris). [Probability method of ageing passerine nestlings and its usage in breeding phenology investigations of starling]. Polish with English summary. Not. Orn. 24, 1-2: 46-68.

50. Kania W. 1983. Preliminary remarks on the migration of North European Goldcrests Regulus regulus. Ornis Fennica. Suppl. 3: 29-30.

51. Kania W. 1983. System of training and examining candidates for ringers in Poland. The Ring. 117: 170-173 + supplement.

52. Kania W. 1983. Dzienne badania nocowania ptaków w skrzynkach lęgowych. Not. Orn. 24, 1-2: 69-72.

53. Kania W. 1985. Wyniki obrączkowania ptaków w Polsce. Wędrówki bocianów białych Ciconia ciconia. Acta orn. 21. 1-41.

54. Kania W. 1985. Wędrówki bocianów. Przyroda Polska (9): 13-14.

55. Gromadzka J., Kania W. 1985. Kulik-vorobiej - Calidris minuta (Leisl). W: Ilichev V. D. (ed.). Migracii ptic vostochnoj Evropy i severnoj Azii. Zhuravleobraznyje - rzhankoobraznyje. Nauka. Moskva. 171-181.

56. Gromadzka J., W. Kania. 1985. Belochvostyj pesocznik - Calidris temminckii (Leisl). W: Ilichev B. D. (ed.). Migracii ptic vostochnoj Evropy i severnoj Azii. Zhuravleobraznyje - rzhankoobraznyje. Nauka. Moskva. 181-184.

57. Kania W. 1986. Winter quarters of Goldcrests (Regulus regulus) migrating through Polish coast of the Baltic Sea. XIX Congressus Internationalis ornithologicus. Abstracts.

58. Kania W. 1987. Uzupełnienie materiałów do awifauny lęgowej Pojezierza Iławskiego. Not. Orn. 28: 104-105.

59. Kania W., P. Busse. 1987. An analysis of the recovery distribution based on finding probabilities. in: P. M. North (ed). Ringing Recovery Analytical Methods. Acta orn. 23: 121-128.

60. Kania W. 1988. Investigations of white stork Ciconia ciconia hatching phenology based on bill measurements of nestlings. The Ring 134-135: 13-19.

61. Busse P., Kania W. 1989. The error resistant bird name code for ringing purposes. The Ring. 138-139: 169-178.

62. Kania W. 1989. Brood desertion by great tits Parus major caught at the nest. Acta orn. 25: 77-105.

63. Kania W. 1990. The primary moult of breeding Dunlin Calidris alpina in the central Taymyr in 1989. Wader Study Group Bull. 60: 17-19.

64. Chylarecki P., Kania W. 1992. Research on waders at the Pyasina Mouth, western Taymyr in 1991. Abstracts of talks and posters presented at the 1961 Wader Study Group Conference and Symposium. Wader Study Group Bull. 64: 11-12.

65. Chylarecki P., Kania W. 1992. Polygyny and polyandry in the mating system of the Little Stint Calidris minuta. Abstracts of talks and posters presented at the 1961 Wader Study Group Conference and Symposium. Wader Study Group Bull. 64: 12.

66. Kania W. 1992. Safety of catching adult European birds at the nest. Ringers' opinions. The Ring 14: 5-50.

63a. [?] Kania W. 1993. The primary moult of breeding Dunlin Calidris alpina in the central Taymyr in 1989. w: Stroud D. A. & N. C. Davidson (eds.). Catching and handling birds, and data: practical papers published in the Wader Study Group Bulletin. WSG Bulletin 69, Special Issue. International Wader Studies 6. 86-88. Poprawiona wersja publikacji: Kania W. 1990. The primary moult of breeding Dunlin Calidris alpina in the central Taymyr in 1989. Wader Study Group Bull. 60: 17-19.

67. Kania W. 1994. Safety of catching adult waders at the nest - a request for data for the wader field methods manual. WSG Bull. 72: 20-21.

68. Kania W. 1994. Breeding Phenology of Parus major in Poland, 1931 - 1993: Data from Ringing Shedules and Nestling Aging Method. Journal fur Ornithologie. 135: 11.

69. Kania W. 1995. Safety of catching adult waders at the nest - data still wanted! WSG Bull. 76: 21.

67a. [?] Kania W. 1995. Sikkerheden ved at fange voksne vadefugle pa reden - indkaldelse af data til feltarbejdsvejledningen for vadefugle. MTR Interne meddelelser til Zoologisk Museums ringmaerkere. 96: 34-37. Tłumaczenie artykułu "Safety of catching adult waders at the nest - a request for data for the wader field methods manual" z WSG Bull. 72: 20-21.

70. Kania W. 1996. Safety of catching adult British birds at the nest. Ringers' Bulletin 9 (4): 24-27.

71. Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Zielone Brygady 4 (82): 78-81.

71a. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Orlik (12): 2-6. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

71b. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Ptaki (13): 21-23. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

71c. [?] Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Przyroda Polska, 9/96: 25-26. Nieznacznie zmieniona wersja artykułu z Zielonych Brygad.

72. Kania W. 1996. List do redakcji - polemika z felietonem "PAN, szmal i cierpienie". Brum (10): 68. [pdf od 4.04.2012]

73. Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów - jak jest naprawdę. Aura 10/96: 31.

74. Schekkerman H., Nehls G., Hötker H., Tomkovich P. S., Kania W., Chylarecki P., Soloviev M., van Roomen M. 1998. Growth of Little Stint Calidris minuta chicks on the Taimyr Peninsula, Siberia. Bird Study 45: 77-84.

75. Kania W. 1999. Changes in tits' breeding time 1931-1992 in Poland - a ringing schedules analysis. International Conference Bird Ringing 100 Years. Results and Perspectives of Bird Ringing. Helgoland, Germany, 29 September - 03 October 1999. Programme and Abstracts: 53. Streszczenie referatu.

76. Kania W. 2001. Errors in experimental readings of white stork ring numbers by binoculars. EURING Newsletter. 3: 48 - 53.

77. Kania W. 2001. CONTAB. Creation of the probability table for conversion nestling trait to age./Tworzenie probabilistycznej tabeli przeliczeniowej cechy pisklęcia na wiek. http://www.stornit.gda.pl/wkania

78. Kania W. 2001. HADATE. Determination of the distribution of hatching dates in a population./Określanie rozkładu dat klucia w populacji. http://www.stornit.gda.pl/wkania

79. Kania W. 2001. Określanie wieku piskląt bogatki Parus major metodą probabilistyczną na podstawie stopnia rozwoju upierzenia. Not. Orn. 42: 117-138.

80. Tulp I., Schekkerman H., Chylarecki P., Tomkovich P., Soloviev M., Bruinzeel L., van Dijk K., Hilden O., Hötker H., Kania W., van Roomen M., Sikora A., Summers R. 2002. Body mass patterns of Little Stints at different latitudes during incubation and chick-rearing. Ibis. 144: 122-134.

81. Kania W. 2004. Observer error in measurements of nestling wing length in small passerines. Ring 26, 2: 79-87.

82. Kania W. 2005. Czy ziemskie pole magnetyczne ułatwia zwierzętom orientację w terenie? Świat Nauki 156: 88.

83. Schaub M., Kania W., Koeppen U. 2005. Variation of primary production during winter induces synchrony in survival rates in migratory white storks Ciconia ciconia. Journal of Animal Ecology. 74: 656-666.

84. Bom R., Ebbinge, B. Kania W., Klaassen R. 2006. 30. Cape Wostochny, Piasina Delta, Taimyr, Russia (74°08'N, 86°45'E). W: Soloviev M., Tomkovich, P. (eds). Arctic Birds. Newsletter of the Intrernational Breeding Conditions Survey. 8: 15-16.

85. Kania W. 2006. Movements of Polish White Storks Ciconia ciconia - an analysis of ringing results. In: Tryjanowski P., Sparks T.H. & Jerzak L. (eds.), The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006: 249–294.

86. Kania W. 2007. Ringing schedules as a source of data on the breeding biology changes over decades. Starling Sturnus vulgaris and Great Tit Parus major examples. 6th Conference of the European Ornithologists' Union. Abstract volume, Vienna: 105.

87. Kania W. 2007. Obrączkowanie w badaniach długoterminowych zmian biologii ptaków. Perspektywy i pułapki - na przykładzie sikory bogatki i bociana białego. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny Zmienność - Adaptacja - Ewolucja, 12-16 września 2007: 203

88. Tryjanowski P., Kania W., Profus P., Jerzak L. 2008. III spotkanie bocianiarzy polskich, Muzeum Bociana Białego, Kłopot, 5–6.09.2008. Not. Orn. 49, 3: 202–205.

89. Kania W., Chylarecki P. 2009. Ringing records as the window into the history of population changes - pitfalls and prospects in analysis of 76 years' data on Starlings Sturnus vulgaris breeding in Poland. Abstracts. 7th Conference of the European Ornitholoigists' Union, Zurich, 21 - 26 August 2009: 47.

90. Kania W. 2009. Relative re-encounter ratio - an alternative approach to infer bird distribution from the re-encounter distribution. EURING Analytical Meeting 2009, Estimation, modelling and conservation of vertebrate populations using marked individuals: 89.

91. Korner-Nievergelt, F., Sauter, A., Atkinson, P.W., Guélat, J., Kania, W., Kéry, M., Koeppen, U., Robinson, R.A., Schaub, M., Thorup, K., van der Jeugd, H.,and van Noordwijk, A. J. 2010. Improving the analysis of movement data from marked individuals through explicit estimation of observer heterogeneity. J. Avian Biol. 41: 8-17.

92. Korner-Nievergelt F., Schaub M., Thorup K., Vock M., Kania W. 2010. Estimation of bird distribution based on ring re-encounters: Precision and bias of the division coefficient and its relation to multi-state models. Bird Study. 57; 56-68

93. Lambrechts M. M., Adriaensen F., Ardia D. R., Artemyev A. V., Atiénzar F., Bańbura J., Barba E., Bouvier J.-C., Camprodon J., Cooper C. B., Dawson R. D., Eens M., Eeva T., Faivre B., Garamszegi L. Z., Goodenough A. E., Gosler A. G., Grégoire A., Griffith S. C., Gustafsson L., Johnson L. S., Kania W., Keišs O., Llambias P. E., Mainwaring M. C., Mänd R., Massa B., Mazgajski T. D., Mrller A. P., Moreno J., Naef-Daenzer B., Nilsson J.- C., Norte A. C., Orell M., Otter K. A., Park Ch. R., Perrins Ch. M., Pinowski J., Porkert J., Potti J., Remes V., Richner H., Rytkönen S., Shiao M.-T., Silverin B., Slagsvold T., Smith H. G., Sorace A., Stenning M. J., Stewart I., Thompson Ch. F., Török J., Tryjanowski P., van Noordwijk A. J., Winkler D. W., Ziane N. 2010. The design of artificial nestboxes for the study of secondary hole-nesting birds: a review of methodological inconsistencies and potential biases. Acta Ornithol. 45: 1-26.

94. Husek J., Adamik P., Albrecht T., Cepak J., Kania W., Mikolakova E.,Tkadlec E.,Stenseth, N. C. 2011. Dynamics of pulsed prey abundance shapes avian reproduction: study on the Common Vole (Microtus arvalis) and its predator, the White Stork (Ciconia aiconia). In: Fusani, L., Coppack, T., Strazds, M. (eds). 8th Conference of the European Ornithologists' Union 27–30 August 2011, Riga. Programme and Abstracts: 161.

95. Gromadzki M., Kania W., Wieloch M. 2011. Obituary. Jan Bogusław Szczepski. Ring 33, 1-2: 89-90

96. Busse P., Kania W., Ożarowska A., Stępniewska K. 2012. Obrączkowanie ptaków. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. 1-66.

97. Żołnierowicz K., Tobółka M., Kania W. 2012. Zjazd założycielski Grupy Badawczej Bociana Białego (Poznań, 27–28.01.2012 r.). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5): 323–331.

94a. [?] Hušek J., Adamík P., Albrecht T., Cepák, J., Kania, W., Mikolášková E., Tkadlec E., Stenseth N. C. 2013. Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity. Popul Ecol. 55 (2): 363–375.

98. Tobółka M., Bocheński M., Grabowski M., Jakubiec Z., Jerzak L., Kaługa I., Kania W.,Kronenberg J., Poniński P., Siekiera A., Siekiera J., Stępień M., Tryjanowski P., Zagalska-Neubauer M., Zawodniak J. J., Żołnierowicz K. M. 2013. Badania nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21–23.11.2012 r.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 69(5): 452–462.

99. Moeller A. P., Adriaensen F., Artemyev A., Bańbura J., Barba E., Biard C., Blondel J., Bouslama Z., Bouvier J. C., Camprodon J., Cecere F., Chaine A., Charmantier A., Charter M., Cichoń M., Cusimano C., Czeszczewik D., Doligez B., Doutrelant C., Dubiec A., Eens M., Eeva T., Faivre B., Ferns P. N., Forsman J., García-del-Rey E., Goldshtein A., Goodenough A. E., Gosler A. G., Góźdź I., Grégoire A., Gustafsson L., Hartley I. R., Heeb P., Hinsley S. A., Isenmann P., Jacob S., Järvinen A., Juškaitis R., Kania W., Korpimäki E., Krams I., Laaksonen T., Leclercq B., Lehikoinen E., Loukola O., Lundberg A., Mainwaring M. C., Mänd R., Massa B., Mazgajski T. D., Merino S., Mitrus C., Mönkkönen M., Morales-Fernaz J., Moreno J., Morin X., Nager R. G., Nilsson J. Â., Nilsson S. G. Norte A. C., Orell M., Perret Ph., Perrins Ch. M., Pimentel C. S., Pinxten R., Priedniece I., Quidoz M. C., Remeš V., Richner H., Robles H., Russell A., Rytkönen S., Senar J. C., Seppänen J. T., Pascoal da Silva L., Slagsvold T., Solonen T., Sorace A., Stenning M. J., Török J., Tryjanowski P., Van Noordwijk A. J., von Numers M., Walankiewicz W., Lambrechts M. M. 2014. Clutch-size variation in Western Palaearctic secondary hole-nesting passerine birds in relation to nest box design. Methods in Ecology and Evolution. 5. 353–362.

100. Kania W. 2014. White stork Ciconia ciconia ringing in Poland. Influence of the ringing routine on the ringing results. Proposals for the future. 1st International White Stork Conference 4th-6th September 2014, Zielona Góra, Poland. Abstracts. Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra.

1994. Ekspertyza: Kania W. 1994. Zagrożenia ptaków porażeniami prądem i zderzeniami z przewodami napowietrznymi w świetle wyników obrączkowania. Opracowanie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

20160404. Prezentacja konferencyjna: Kania W. 2016. Obrączkowania bociana białego w Polsce w 2015; obrączkowanie naprzemienne. V Zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego, Huta, 4–6.03.2016.

Utworzono 2012-04-01 | ostatnia aktualizacja 2016-08-21
php by tworzymy.pl